Proč se co vyměňuje, opravuje

06.10.2014 22:10:19 aktualizováno | alese | 1288x

Výměna motorového oleje

Nejen kvůli mazání, jak řekne každý, ale také kvůli antikorozní ochraně motoru  (vyčerpání aditiv v oleji) a čistící schopnosti oleje - odstraňování usazenin karbonu. Dále se vlastnosti oleje mění v čase podle druhu paliva - diesel nebo benzín a způsobu využití auta - krátké jízdy ve městě nebo dlouhé po dálnici působí velmi rozdílně.
Diesel se projeví pronikáním sazí do oleje, které filtr nezachytí, časté studené starty a krátké jízdy mají negativní vliv na stárnutí maziva.
Určitě je potřeba dodržovat předepsané servisní intervaly a při používání auta převážně v městském provozu (nebo častých studených jízdách) zkrátit výměnu oleje o 20-30% (to je po 8000 - 7000 km místo 10 000 km).
Olej nestačí jen dolévat - jednak se smícháním nového a starého zhorší vlastnosti nového a olejový filtr nemá neomezenou kapacitu.
U motorů s dlouhým servisním intervalem je třeba pravidelně sledovat stav oleje a v případě potřeby doplnit. Vlivy na zkrácení výměny jsou stejné, ale řídící jednotka dokáže kvalitu oleje zhodnotit (podle chování motoru) a doporučit výměnu dřív než jen před servisním intervalem.

Výměna rozvodů

Všechno, co se hýbe, dotýká a tře, se opotřebovává. V případě rozvodů to jsou kladky a řemeny. Je to jedna z nejdůležitějších částí motoru, kromě jiného synchronizuje ventily s písty. A v případě poruchy rozvodů jsou následky víc než tragické - motor se takzvaně potká - protnou se neřízeně dráhy ventilů a pístů. Oprava není levná - proto je skutečně nutné dodržovat servisní intervaly rozvodů předepsané výrobcem a opravdu se nesnažit v této oblasti ušetřit!!!

Zapalovací svíčky

Zapalovací svíčky jsou docela věda, ale stačí si pamatovat, že opotřebením svíčky se zvyšuje napětí potřebné pro vznik jiskry. Zapalovací systém pak nemusí být schopen potřebné napětí dodat, zhoršuje se zapalování směsi, snižuje výkon motoru, může dojít k poškození katalyzátoru. Životnost svíček je podle jejich kvality a použitého materiálu 20 - 100 tis km. Po řadě pokusů a omylů používáme pro Volva jen značku Volvo.

Výměna brzdových kotoučů a destiček

Brzdové kotouče a destičky se při brždění opotřebovávají. Více v městském provozu než na dálnici, podle způsobu jízdy, zatížení auta apod. Servisní interval nelze přesně časově určit. V případě vibrací na volantu nebo na brzdovém pedálu při brždění je zkrátka nejvyšší čas na návštěvu servisu. Brzdový kotouč nesmí mít hranu, nesmí být zkroucený, natož popraskaný a musí mít minimální tloušťku danou výrobcem, minimální tloušťka brzdových destiček je také daná, nesmí být popraskané, vydrolené.
Vždy při výměně kotouče se mění i destičky (staré destičky na novém disku se příliš opotřebují), cca 200 km by se nemělo intenzivně brzdit, aby si destičky dobře sedly (také to méně brzdí), po ujetí této vzdálenosti se brzdný účinek stabilizuje.

Brzdová kapalina

Jako všechno i brzdová kapalina stárne. Stárnutím se v ní zvyšuje obsah vody a tím se snižuje bod varu (při brždění se kapalina zahřívá). V brzdové kapalině s obsahem vody vznikají bubliny vzduchu a ty jsou stlačitelné - brzdný účinek klesá, nebo je nepravidelný nebo zmizí úplně. Také se zvyšuje riziko koroze a snižuje viskozita brzdové kapaliny. Kvalitu kapaliny měříme při každé servisní prohlídce a v případě potřeby měníme.

Stěrače

Jednoduchou, ale pravidelnou péčí o stěrače a sklo můžete prodloužit jejich životnost:

- čištění, odmašťování čelního skla a gumy stírátek, odstraňování listí, jehličí, prachu před použitím stěračů
- drážky ve stírátku by měly být čisté, bez usazenin - nejlepší je omývat pěkně mokrou houbou
- odstranění voskového filmu z myčky z čelního skla
- stírátka po odklopení s citem sklápějte, nespouštějte z výšky
- v zimě se přesvědčte, že gumy nejsou přimrzlé, případně manuálně uvolněte, stěrače použijte až po odstranění sněhu a ledu z čelního skla.
Přes to všechno guma stárne a jednou, lépe dvakrát za rok by se měly stěrače vyměnit - ale ne za ty od pumpy, to je škoda peněz.